Aktuelle asset management Nyheder

06.04.2021: DB Cargo oplever igen problemer med låsemekannikken på deres godstoge.

Asset management emner. Vedligehold, Risiko & Inspektion. 

En defekt lås på et DB Cargo tog var i 2019 årsagen til den den værste togulykke herhjemme i 30 år, hvor 7 personer mistede livet på Storebæltsbroen. I Januar i år, var den så gal igen med en af lås på et DB Cargo tog, der var defekt og vinden fra Storebæltsbroen fik efterfølgende vognen til at vippe voldsomt. En billist alarmerede dog hurtigt politiet og toget blev standset. Sagen stoppede dog langt fra her. En efterfølgende report afdækkede nemlig at låsen ikke opfyldte EU-kravet for lodret træk, samt at DB Cargo internt er blevet gjort opmærksom på lignende problemer seks gange før. Alle tidligere interne undersøgelser nåede dog frem til den samme konklusion, nemlig at fejlen med låsene skyldtes menneskelige fejl. Politiet blev dog alarmeret denne gang og Trafiksstyrelsens eksterne rapport nåede frem til anden konklusion, nemlig at låsen ikke kunne håndtere det lodrette træk skabt af den kraftige vind. En opfølgende vindrapport bliver dog i øjeblikket udarbejdet af Banedanmark, der skal forsøge at fastlægge vindens  påvirkning på denne type låse.

Link til original artikel: https://ing.dk/artikel/perfekte-storm-trafikstyrelsen-vidste-at-lommevogns-laas-ikke-altid-laaser-244930 


18.01.2021: Første levetidsforlængelse af danske havvindmøller er nu i gang

Asset management emner: Levetidsforlængelse, Proof of concept. 

Hofor har i samarbejde med R&D Engineering kastet sig over at levetidsforlænge havvindmøller. Det er første gang at nogle prøver det i Danmark, så planen er at projektet skal fungere som et proof-of-concept. Projektet er desuden støttet af det Europæiske EUDP initiativ, hvorfra projektet skal videreudvikles til et færdigt koncept, så man i Europa fremover har en opskrift til at levetidsforlænge havvindmøller i op til 25 år. Projektet, som tager udgangspunkt i Middelgrunden, afventer dog en tilladelse fra Energistyrelsen, der skal sikre at havvindmøllerne også kan stå der de næste 25 år.

Link til original artikel: https://pro.ing.dk/gridtech/article/foerste-levetidsforlaengelse-af-danske-havvindmoeller-er-nu-i-gang-9487?forceNewData=true  


15.12.2020: Hver dansker anvendte 25 ton materialer i 2019

Asset management emner: Bæredygtig udvikling, indenlandsk materialeanvendelse mål i ton, indenlandsk materialeanvendelse pr. indbygger, ressourceproduktivitet.

Siden 2014 har den indenlandske materialeanvendelse i Danmark, været stigende med en gennemsnitslig årlig vækst på 2%. Dette bliver opgjort som vægten af de ressourcer, der indvindes fra dansk natur tillagt vægten af de varer, der importeres, fratrukket vægten af eksporten.  I 2019 var Danmarks materialeanvendelse pr. indbygger (24,9 tons) 86% højere end gennemsnittet for EU, som lå på 13 tons pr. indbygger. 

Link til original rapport: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=32160


25.11.2020: Droner og Kunstig intelligens fordobler Storebæltsbroens levetid

Asset management emner: effektivisering, dataindsamling, digitalisering.  

Sund & Bælt indgik for tre år siden et strategisk samarbejde med IBM og Rambøll, med formålet om at digitalisere vedligeholdsarbejdet tilknyttet Storebæltsbroen. Realisering af dette formål endte ud med brugen af droner, der fotograferer broen, hvorefter kunstig intelligens bruges til at analysere billedmaterialet. Rambøll har vurderet at omlægningen af vedligeholdet fordobler levetiden på Storebæltsbroen, så den nu holder til år 2198. Derudover vurderes det også at de nye metoder, giver en C02-besparelse på omkring 750.000 ton CO2 over 100 år. Det svarer til 52.000 husstandes årlige CO2-udledning. 

Link til original artikel: https://www.berlingske.dk/business/droner-og-kunstig-intelligens-fordobler-storebaeltsbroens-levetid-fra-100 


21.09.2020: Danmarks massive investeringer i vedvarende energi kan tvinge Energinet til at lukke for højspændingsnettet. 


Asset management emner: interessenters forventninger, planlægning.


Prisen på vedvarende energi er de seneste år faldet så markant at energitypen nu er nede på et prisniveau der gør at den kan klare sig på markedsvilkår. Danmark vil derfor, ifølge energistyrelsen, opleve en markant stigning i nye anlæg op til 2025, en stigning som det nuværende eltransmissionsnettet i Danmark ikke er i stand til at håndtere. 


Link til original artikel: https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2020/09/20/Elnettet-udfordres-af-solcelleboom-nyt-kort-viser-muligheder-og-begraensninger 


Om Foreningen

Asset Management Danmark er en forening, der har til formål at fremme Asset Management i Danmark


Kontakt

Sekretariatet:

post@amdanmark.org

+45 88 70 86 30

Diplomvej 373

2800, Kongens Lyngby

Følg os på:

        Fortrolighedspolitik.

        Læs mere om vores fortrolighedspolitik her

Powered by Wild Apricot Membership Software