Log in

Aktuelle asset management Nyheder

27.09.2021: GFMAM har netop udgivet tre nye dokumenter om asset management modenhedsvurderinger

Asset management emner. Modenhed, Position Statement, Specifikationer, Guidelines, Value

Global Forum on Maintenance & Asset Management (GFMAM) har erkendt, at med den accelererende interesse for asset management og ISO 55000 standarden, vil nogle organisationer (og mennesker) værdsætte mere vejledning om asset management modenhedsmodeller.

Forskellige faglige og individuelle organisationer der arbejder med asset management, har udviklet deres tankegang om asset management modenhed i mange år. Disse initiativer har taget forskellige tilgange og GFMAM har anerkendt muligheden for at bygge videre på dette arbejde, ved at udvikle en konsensus om asset management modenhed. Ved at tilpasse den generelle forståelse af asset management modenhed, kan vi bedre forstå hvad man skal se efter, og øge den værdi som asset management bringer. Derfor har GFMAM i september 2021 udgivet tre nye dokumenter, der kan bruges som guide til asset management modenhedsvurderinger. 

Disse tre dokumenter er følgende:

Du kan finde og downloade disse dokumenter gratis på GFMAM's hjemmeside: https://gfmam.org/publications.

Har du nogen feedback, kommentarer eller spørgsmål til dokumenterne, kan du henvende dig på e-mail på info@gfmam.org. 

29.06.2021: Vigtigheden af asset management vist på tragisk baggrund. 

Asset management emner. Vedligehold, Risiko & Inspektion. 

Et lejlighedskompleks i Surfside, Florida, kollapsede delvist d. 24 juni 2021 og efterlod mindst 11 mennesker døde, mens 150 mennesker forsat er savnet. Optegnelser frigivet af Surfside-embedsmænd afslørede at en inspektion i 2018 identificerede flere mangler i den oprindelige udvikling af bygningen, der forårsagede strukturelle skader. "Hovedproblemet" ved strukturen var at pooldækket oprindeligt blev "lagt på en flad struktur", et "systemisk problem", der var resultatet af en byggefejl. Manglen på en skråning forhindrede stående vand i at dræne fra området. I stedet sad vandet på den vandtætte beton, indtil den fordampede. Vandtætningen har dog ikke virket efter henseende, hvilket har "forårsaget store strukturelle skader på betonpladen under disse områder." Rapporten bemærkede også tegn på revner og svækkelse i betonen, søjlerne, bjælkerne og væggene i parkeringshuset under poolen og ved pooldækket. Det endnu uvist om disse skader har forsaget sammenbruddet. Det kan tage måneder - eller meget længere - indtil den nøjagtige årsag er bekræftet.

Link til original artikel: https://nymag.com/intelligencer/2021/06/miami-beach-building-collapses.html#why-did-building-collapse 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

30.04.2021: Når vedligehold påvirker borgerne

Asset management emner. Vedligehold, Risiko & Inspektion. 

Vejdirektoratet har netop meldt ud at 10 broer og tunneller spredt ud over Danmarkskortet i 2021 skal have en overhaling i form af større renoveringsarbejde. Vejdirektoratet nævner samtidig at danskerne skal væbne sig med tålmodighed i mens at renoveringsarbejdet står på, men at arbejdet er nødvendigt for at forlænge broernes og tunnellernes levetid. Tilstandsanalysen bliver som noget helt nyt udarbejdet ved hjælp af droner med en billede softwareteknologi der kan identificere revner eller andet forfald. 

Link til original artikel: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12940811/renovering-af-10-broer-og-tunneller-i-2021/?st=1  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

06.04.2021: DB Cargo oplever igen problemer med låsemekannikken på deres godstoge.

Asset management emner. Vedligehold, Risiko & Inspektion. 

En defekt lås på et DB Cargo tog var i 2019 årsagen til den den værste togulykke herhjemme i 30 år, hvor 7 personer mistede livet på Storebæltsbroen. I Januar i år, var den så gal igen med en af lås på et DB Cargo tog, der var defekt og vinden fra Storebæltsbroen fik efterfølgende vognen til at vippe voldsomt. En billist alarmerede dog hurtigt politiet og toget blev standset. Sagen stoppede dog langt fra her. En efterfølgende report afdækkede nemlig at låsen ikke opfyldte EU-kravet for lodret træk, samt at DB Cargo internt er blevet gjort opmærksom på lignende problemer seks gange før. Alle tidligere interne undersøgelser nåede dog frem til den samme konklusion, nemlig at fejlen med låsene skyldtes menneskelige fejl. Politiet blev dog alarmeret denne gang og Trafiksstyrelsens eksterne rapport nåede frem til anden konklusion, nemlig at låsen ikke kunne håndtere det lodrette træk skabt af den kraftige vind. En opfølgende vindrapport bliver dog i øjeblikket udarbejdet af Banedanmark, der skal forsøge at fastlægge vindens påvirkning på denne type låse.

Link til original artikel: https://ing.dk/artikel/perfekte-storm-trafikstyrelsen-vidste-at-lommevogns-laas-ikke-altid-laaser-244930 


18.01.2021: Første levetidsforlængelse af danske havvindmøller er nu i gang

Asset management emner: Levetidsforlængelse, Proof of concept. 

Hofor har i samarbejde med R&D Engineering kastet sig over at levetidsforlænge havvindmøller. Det er første gang at nogle prøver det i Danmark, så planen er at projektet skal fungere som et proof-of-concept. Projektet er desuden støttet af det Europæiske EUDP initiativ, hvorfra projektet skal videreudvikles til et færdigt koncept, så man i Europa fremover har en opskrift til at levetidsforlænge havvindmøller i op til 25 år. Projektet, som tager udgangspunkt i Middelgrunden, afventer dog en tilladelse fra Energistyrelsen, der skal sikre at havvindmøllerne også kan stå der de næste 25 år.

Link til original artikel: https://pro.ing.dk/gridtech/article/foerste-levetidsforlaengelse-af-danske-havvindmoeller-er-nu-i-gang-9487?forceNewData=true  


15.12.2020: Hver dansker anvendte 25 ton materialer i 2019

Asset management emner: Bæredygtig udvikling, indenlandsk materialeanvendelse mål i ton, indenlandsk materialeanvendelse pr. indbygger, ressourceproduktivitet.

Siden 2014 har den indenlandske materialeanvendelse i Danmark, været stigende med en gennemsnitslig årlig vækst på 2%. Dette bliver opgjort som vægten af de ressourcer, der indvindes fra dansk natur tillagt vægten af de varer, der importeres, fratrukket vægten af eksporten. I 2019 var Danmarks materialeanvendelse pr. indbygger (24,9 tons) 86% højere end gennemsnittet for EU, som lå på 13 tons pr. indbygger. 

Link til original rapport: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=32160


25.11.2020: Droner og Kunstig intelligens fordobler Storebæltsbroens levetid

Asset management emner: effektivisering, dataindsamling, digitalisering.  

Sund & Bælt indgik for tre år siden et strategisk samarbejde med IBM og Rambøll, med formålet om at digitalisere vedligeholdsarbejdet tilknyttet Storebæltsbroen. Realisering af dette formål endte ud med brugen af droner, der fotograferer broen, hvorefter kunstig intelligens bruges til at analysere billedmaterialet. Rambøll har vurderet at omlægningen af vedligeholdet fordobler levetiden på Storebæltsbroen, så den nu holder til år 2198. Derudover vurderes det også at de nye metoder, giver en C02-besparelse på omkring 750.000 ton CO2 over 100 år. Det svarer til 52.000 husstandes årlige CO2-udledning. 

Link til original artikel: https://www.berlingske.dk/business/droner-og-kunstig-intelligens-fordobler-storebaeltsbroens-levetid-fra-100 


21.09.2020: Danmarks massive investeringer i vedvarende energi kan tvinge Energinet til at lukke for højspændingsnettet. 


Asset management emner: interessenters forventninger, planlægning.


Prisen på vedvarende energi er de seneste år faldet så markant at energitypen nu er nede på et prisniveau der gør at den kan klare sig på markedsvilkår. Danmark vil derfor, ifølge energistyrelsen, opleve en markant stigning i nye anlæg op til 2025, en stigning som det nuværende eltransmissionsnettet i Danmark ikke er i stand til at håndtere. 


Link til original artikel: https://energinet.dk/Om-nyheder/Nyheder/2020/09/20/Elnettet-udfordres-af-solcelleboom-nyt-kort-viser-muligheder-og-begraensninger Email: post@amdanmark.org

Addresse:
Diplomvej 372
2800 Kgs. Lyngby
C/O Reliasset A/S
Powered by Wild Apricot Membership Software