Log in

AG Datasystemer & Modeller: Anvendelse af LCC-modeller

  • 1 Sep 2022
  • 14:00 - 16:00

Registration


Register

Tema på mødet: Anvendelse af LCC-modeller

Agenda:

  1. Bordet rundt - nye deltagere og andet vigtigt
  2. Oplæg ved Lene Thomsen, Chefkonsulent, Banedanmark, Strategisk Planlægning
  3. Diskussion af dagens tema
  4. Handlingsplan og tidsplan
  5. Næste møde(r)

Baggrund:

Banedanmark har i flere år arbejdet med modeller for Life Cycle Costing (LCC). Med præsentationen vil vi komme ned i materien på LCC-modellernes opbygning samt høre om hvordan disse anvendes i Banedanmarks planlægning og prioritering


Email: post@amdanmark.org

Addresse:
Diplomvej 372
2800 Kgs. Lyngby
C/O Reliasset A/S
Powered by Wild Apricot Membership Software