Log in


Asset Management Danmark opsætter arbejdsgrupper til at assistere i planlægningen af dens aktiviteter. Der bliver i alt igangsat 5 arbejdsgrupper:

1. Interessenter, Kommunikation og Markedsføring; arbejdsgruppen skal udbrede kendskab til Asset Management i Danmark, samt styrke Asset Management Danmarks brand for at sikre, at foreningens gennemslagskraft og indflydelse vokser.

2. Organisation og ledelsessystem; arbejdsgruppen skal sikre at medlemmerne i foreningen AM Danmark opnår den fornødne sparring og erfaringsudveksling om implementering og videreudvikling af deres asset management ledelsessystem

3. Datasystemer og modeller; arbejdsgruppen skal sikre at foreningen AM Danmark tilbyder sine medlemmer den nødvendige sparring og erfaringsudveksling i forhold til datasystemer og modeller indenfor Asset Management

4. Konference; arbejdsgruppen skal planlægge og afholde en årlig konference for foreningen, der skal skabe overskud ift. budgettet

5. Uddannelse; arbejdsgruppen skal arbejde tæt sammen med de danske uddannelsesorganisationer, så vi kan tilbyde det danske erhvervsliv de nødvendige ressourcer gennem kurser eller oprettelsen af nye fag og retninger på landets tekniske universiteter


Ønsker du at deltage eller vide mere om arbejdsgrupperne, kan du kontakte sekretariatet på post@amdanmark.org
Email: post@amdanmark.org

Addresse:
Diplomvej 373
2800 Kgs. Lyngby
C/O Reliasset A/S
Powered by Wild Apricot Membership Software