Menu
Log in


Log in

Asset Management Danmark Kernefortælling

En erhvervsforening, et netværk og din sparringspartner inden for asset management.

Vision & Mission

Vores vision er at understøtte en bæredygtig og værdiskabende vækst i samfundet ved at sikre kvalitet af investering og drift af anlæg hos private og offentlige anlægsejere. Vores mission er, at få asset management i fokus hos alle danske virksomheder og indtage en position i samfundet som eksperter indenfor området. Asset Management Danmark har store ambitioner, og vi har et mål om at få alle brancher og beslutningstagere til at få øjnene op for asset management.

Danmarks fælles platform for anlægsejere

Asset Management er afgørende i nogle af de helt store samfundstendenser omkring bæredygtighed, grøn omstilling og klimatilpasning, samtidig med at sikre en økonomisk effektiv udnyttelse af vores fælles aktiver. Det er derfor afgørende, at vi har en fælles platform, hvor virksomheder kan mødes og sparre omkring den nødvendige viden og erfaring indenfor asset management.

Asset Management Danmark er en forening, der er blevet startet af nogle af de største anlægsejere i Danmark. I foreningen, har vi en professionel bestyrelse, der til daglig sidder som topledere i store danske virksomheder, der har en udstrakt erfaring med asset management. Vi fungerer som en platform for netværk, sparring og erfaringsudveksling for vores brede udvalg af medlemmer, som består af både små og store virksomheder, der alle har det til fælles at de arbejder med asset management. 

”Det er meget spændende for mig at være en del af AMD, da det giver adgang til et professionelt netværk, inspiration og best-practices. Jeg nyder godt af erfaringsudvekslingen, der gør mig til en mere værdiskabende leder i Energinet.” 
- Torben Brabo, Senior Vice President, Energinet Group

”Asset management kan være med til at optimere den danske infrastruktur. Det giver et helt nyt fokus på, hvordan vi forlænger vores aktivers levetid, reducerer vedligeholdsomkostninger, undgår ulykker og i hvilken rækkefølge vores aktiver skal udskiftes.”
- Claus Hincke, Infrastrukturdirektør, Banedanmark

Værdiskabelse for virksomhed, samfund og omverden

Asset Management har i mange år eksisteret i udlandet, hvor store virksomheder i bl.a. England og Australien har udviklet en enorm viden inden for feltet. Der opleves nu hastig fremgang i mange danske virksomheder, hvorfor der er stort behov for både viden og inspiration inden for området. Foreningen eksisterer for at bistå de danske virksomheder i deres asset management rejse ved at bidrage med indsigt og erfaring fra vores medlemmer for at skabe mest værdi for virksomhed, samfund og omverden.

”Mange af foreningens medlemmer har en forpligtelse overfor samfundet. De ejer aktiver for mange milliarder, og det er derfor også vigtigt, at disse bliver forvaltet på en bæredygtig og ansvarlig måde, så der skabes mest mulig værdi for samfundet på længere sigt. Aktiverne skal afleveres i bedre stand, end da man modtog dem.”
- John Buur Christiansen (bestyrelsesformand), Administrerende Direktør, BIOFOS

Et udstrakt netværk med fingeren på pulsen

Asset Management Danmark engagerer og forbinder Danmarks bedste asset management kompetencer ved at udbrede og promovere viden og best-practice, samt forstærke professionelle evner. Vi arrangerer værdiskabende aktiviteter, der bidrager til udviklingen af kendskab, viden og erfaring inden for asset management i danske virksomheder. Vi afholder netværksaktiviteter, uddannelse og vidensdeling for vores medlemmer, med målet om at udvikle og dele viden og erfaringer på tværs af sektorer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Som medlem af Asset Management Danmark får du eller din organisation adgang til et udstrakt netværk, der drager på viden og erfaringer fra virksomheder der har fingeren på pulsen og arbejder med de mest aktuelle asset management temaer.  

”Netværket man får gennem Asset Management Danmark skaber en kæmpe værdi, da man let kan række ud til nogen der kan hjælpe. Det er ikke identiske brancher, men virksomheder der kommer fra samme vilkår der skaber den gode sparring.”
- John Buur Christiansen (bestyrelsesformand), Administrerende Direktør, BIOFOS

”Der er en stor mangfoldighed og diversitet i de brancher der deltager i asset management udviklingen, hvilket giver anledning til stor inspiration når man møder industrier med helt andre tilgange.”
- Neel Ploug Olsen, Specialkonsulent, Forsyningstilsynet

Stor gennemslagskraft gennem samarbejde med myndigheder, uddannelsesinstitutioner og internationale organisationer

Vi har et mål om, at vi på sigt skal påvirke myndigheder, beslutningstagere og politikere, så asset management kommer på dagsordenen hos såvel private som offentlige virksomheder. Ligeledes skal vi styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutioner, så vi kan uddanne en langt mere kvalificeret arbejdsstyrke i Danmark. Yderligere skal vores gennemslagskraft styrkes gennem internationale samarbejder med de mest indflydelsesrige asset management organisationer i verden.

”Det er vigtigt at tænke aktivernes levetid ind i den grønne omstilling, og asset management kan være et fantastisk værktøj til at komme i mål med mange af vores klimamål. Vi vil derfor gerne skue mere udad i håbet om at øge fokusset på asset management ift. lovgivning, regulering og uddannelse.”
- John Buur Christiansen (bestyrelsesformand), Administrerende Direktør, BIOFOS

”Asset Management Danmark skal være fremtidens eksperter indenfor klima, CO2 udslip, ulykker, vedligehold osv. Der er ikke nok fokus på dette i et samfundsmæssigt perspektiv, og der er derfor et stort behov for at vi fungerer som en ”paraply” over alle disse forskellige aktiver.”
- Claus Hincke, Infrastrukturdirektør, Banedanmark

Email:    post@amdanmark.org

Telefon: 3333 9808

Addresse:
Diplomvej 372
2800 Kgs. Lyngby
C/O Reliasset A/S
Powered by Wild Apricot Membership Software