Log in

Generalforsamling 2022

 • 29 Apr 2022
 • 10:00 - 11:30
 • Sweco, Ørestads Boulevard 41, 2300 København S
 • 24

Registration


Registration is closed

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Forsalg til budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Evt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest 14 dage før på post@amdanmark.org.

Yderligere reglement om generalforsamling kan findes i foreningens vedtægter: https://assetmanagementdanmark.org/Vedtgter

Husk at tilmelde dig frokosten fra klokken 11.30-12.30.

Email: post@amdanmark.org

Addresse:
Diplomvej 372
2800 Kgs. Lyngby
C/O Reliasset A/S
Powered by Wild Apricot Membership Software