Log in

AG Datasystemer & Modeller: Risikobaserede beslutninger på ledningsrenovering

  • 2 Jun 2022
  • 14:00 - 16:00

Registration


Register

Tema på mødet: Risikobaserede beslutninger på ledningsrenovering

Agenda:

  1. Bordet rundt - nye deltagere og andet vigtigt
  2. Oplæg ved Klaus Hvass Kjeldgaard, asset manager hos FORS
  3. Diskussion af dagens tema
  4. Handlingsplan og tidsplan
  5. Næste møde(r)

Baggrund:

Risikobaseret ledningsrenovering: FORS har styrket vidensgrundlag for ledningsrenovering (ikke-tilgængelige aktiver) ved bl.a. at samle viden om aldersfremskrivning af ledninger, systematisk hændelsesregistrering og vurdering af forbrugerkonsekvenser. Det giver et øget indblik i risikoprofilen for den enkelte ledning og bedre mulighed for prioritering.


Email: post@amdanmark.org

Addresse:
Diplomvej 372
2800 Kgs. Lyngby
C/O Reliasset A/S
Powered by Wild Apricot Membership Software