Menu
Log in


Log in

Arbejdsgruppe: Risici & muligheder

  • 28 Aug 2023
  • 12:30 - 14:30
  • Virtuelt over teams

Registration


Registration is closed

Tema: følger...

Agenda

  • Bordet rundt - nye deltagere og andet vigtigt 
  • Oplæg ved < afklares > 
  • Diskussion af dagens tema 
  • Planer for arbejdsgruppe, herunder aktiviteter på konference 
  • Næste møde(r)

Email:    post@amdanmark.org

Telefon: 3333 9808

Addresse:
Diplomvej 372
2800 Kgs. Lyngby
C/O Reliasset A/S
Powered by Wild Apricot Membership Software