Menu
Log in


Log in

Arbejdsgruppe Datasystemer & Modeller

  • 7 Sep 2023
  • 13:00 - 16:00
  • virtuelt over teams

Registration


Registration is closed

Tema: følger...

Agenda

  • Bordet rundt - nye deltagere og andet vigtigt 
  • Oplæg ved Sund & Bælt, Brian Hougaard 
  • Diskussion af dagens tema 
  • Planer for arbejdsgruppe, herunder aktiviteter på konference
  • Næste møde(r)

Email: post@amdanmark.org

Addresse:
Diplomvej 372
2800 Kgs. Lyngby
C/O Reliasset A/S
Powered by Wild Apricot Membership Software